Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Kościół pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie

Kościół pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie - o atrakcji

Kategoria
Ciekawe miejsca > Budynki i budowle > Kościoły i klasztory
Miejscowość, gmina
Bratian, gmina Mszanowo, Ziemia Chełmińska
Adres
Bratian, ul. Kościelna 24
Dane kontaktowe
tel/fax 05647 219 80
Adres e-mail
bratian@diecezja.torun.pl
Gmina
Mszanowo
Parafię św. Brata Alberta Chmielowskiego powołano 1 lipca 1991 roku dekretem biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego. W 1993 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. Pierwszą mszę św. w nowym kościele odprawiono 25 grudnia 1998 roku. Konsekracja - 19.09. 2004 roku.
Według kronikarza Kacpra Hannebergera, nazwa miejscowości wywodzi się od brata Jana z Sandomierza, który w nagrodę za służbę w wojskach krzyżackich otrzymał dobra bratiańskie. Zarządzał nimi do połowy XIII w. w wybudowanym przez siebie zamku. Około 1340 r. Krzyżacy wybudowali nowy zamek w dolinie między Drwęcą a Welem. Bratian stanowił wówczas dobra folwarku krzyżackiego, którymi zarządzał wójt; w 1359 r. był nim brat Piotr Mura. W końcu XIV w. wójtem był Kuno von Liebenstein.
W 1410 r. bratiański zamek gościł dostojników zakonnych, którzy odbyli ostatnią naradę przed wielką bitwą pod Grunwaldem.
Po klęsce wojsk krzyżackich w 1410 r. wojska polskie zajęły Bratian i przeby­wały w nim do 1456 r.
W 1472 r. dobra bratiańskie przeszły na własność królewską, a zamek stał się siedzibą starostwa. To wtedy w zamku powstała kaplica św. Katarzyny.

Obecna parafia została erygowana l VII 1991 r. dekretem biskupa chełmiń­skiego Mariana Przykuckiego, który wydzielił jaz parafii pw. św. Tomasza Apo­stoła w Nowym Mieście Lubawskim. Duszpasterzem w nowej parafii został mia­nowany ks. Edward Barański.
Pierwszą mszę św. odprawiono w nowym kościele 25.12.1998 r.
We wrześniu 2004 roku biskup Andrzej Suski, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej, dokonał obrzędu konsekracji kościoła parafialnego, którego patronem jest św. Brat Albert Chmielowski.

Kościół pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Bratianie - zdjęcia

Posiadasz zdjęcia tej atrakcji i chcesz podzielić się nimi z innymi miłośnikami regionu? Kliknij tutaj!


Dalej na zachód?

Młyn w Bratianie

Młyn w Bratianie

Podobne atrakcje

W pobliżu